Endocrinologia

png

Endocrinología

Cada vegada hi ha més casos de patologies hormonals com ara la diabetis, addison, hipotiroïdisme, hipertiroïdisme, etc. Disposem del personal i el material per al seu diagnòstic i així poder establir un tractament específic i oferir-ne un pronòstic.