Oncologia

png

Oncologia

Cada vegada els nostres amics peluts en estar més i millor cuidades, viuen més anys. Per això, no és estrany que apareguin, berrugues, nòduls, masses, etc. disposem d’instruments com la citologia, la biòpsia, la cirurgia oncologia, el diagnòstic per imatge, etc, per a un diagnòstic i pronòstic més actuat.